Mufti,ท่านประมุขของ DUMA
Russia_ subjects. kgm
ที่ Mufti ของ Russia_-Cherkess สาธารณรัฐ
Russia_ subjects. kgm
ท่านประมุข tsdum
Russia_ subjects. kgm
Plenipotentiary นตัวแทนของรัฐบาลของ Kyrgyz สาธารณรัฐของทางกายภาพวัฒนธรรมและกีฬา Actively Osmonaliev
Russia_ subjects. kgm
ก่อนผู้ช่วยท่านประมุขของผู้บริหารวิญญาณของชาวมุสลิงของสมาพันธรัฐรัสเซียหัวหน้าของเซนต์ลังรอการพิจารณาพ้น Mukhtasibata
มอสโคว์
Муфтий Чеченской Республики
เลวร้าย
CRB mufti เกี่ยวกับความเชื่อผู้ดูแลระบบของชาวมุสลิของมอสโคว์และกลางขอบเขต"มอสโคว์ Muftiyat"และท่านประมุขของเดเดดาดาดัมของภาษาชูวาช name สาธารณรัฐ
มอสโคว์
ก่อนผู้ช่วยท่านประมุขของรัสเซีย Muftis องสภาและปผู้บริหารวิญญาณของชาวมุสลิงของสมาพันธรัฐรัสเซีย,หัวหน้าพนักงานของของสภาของ Muftis ของรัสเซียท่านประมุขของผู้บริหารวิญญาณของชาวมุสลิงของมอสโคว์ขอบเขตนะ
มอสโคว์
Муфтий Адыгеи и Краснодарского края
Russia_ subjects. kgm
Муфтий ХМАО-Югра
Russia_ Subjects. Kgm
Загрузить ещё