CEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้งของเอ็มบังคับการตลาด
คนใหม่ยัง
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Thecontribution.org
ดูไบ
ซีอีโอของและเพื่อนร่วมก่อตั้งของ Tripfez และ Salam มาตรฐาน
สิงคโปร์
หนึ่งในผู้ก่อตั้งไดน่า TOKIA
ลอนดอน
เพื่อนร่วมก่อตั้งและท่านประมุขแห่งอเมริกันมุสลิม
เมืองนิวยอร์ค
ซีอีโอของ HalalTrip เป็น Islamic เดินทางนำทาง
สิงคโปร์
COO และเพื่อนร่วมก่อตั้ง Launchgood
มิชิแกนเมือง
นักเขียน,ออกแบบกราฟิก,ดิจิตอล marketer และหนึ่งในผู้ก่อตั้งและเครื่องมือแก้ไขในหัวหน้าของ IlmFeed
ลอนดอน
คนเขียนบล็อกด้านและผู้ประกอบกา iconic เข้ามาเลเซีย
World. Kgm
ก่อตั้งและซีอีโอของ Hajjnet
ดูไบ
Загрузить ещё