Больше людей
 • Дата рождения
  1 กรกฎาคม 1977 (43 год)
 • Место рождения
  safagi หมู่บ้านของ russia_ subjects. kgm ขอบเขต
 • Образование
  มอสโคว์สูงขึ้นเกี่ยวกับวิญญาณวิทยาลัย
 • Должность
  Imam

Последнее изменение этой страницы: 04:39, 23 ноября 2015

Нашли ошибку?
Alyautdinov Rinat Rafailovich
Имам мечети Ярдэм
Биография

เกิด 01.07.1977 นปีที่สองเด็กในชนที่น่าสงสารครอบครัว พ่อของเขาทำงานเป็น projectionist ที่ท้องถิ่นบ้านของวัฒนธรรมและ"แม่"อยู่อนุบาลเป็นพยาบาล จากการก่อนอายุเท่า Rinat นรู้ตัวอักษรอราบิคหองและมาเยี่ยมสนใจในศาสนาและในปี 1988 เปิดในหมู่บ้านของใหม่ mosques และ maktaba ที่มันมีคำ strengthened ของเขาปรารถนาและ aspirations น

Трудовая деятельность

В 1994 году окончив школу, Ринат поступает учиться в Московский Высший Духовный Исламский колледж тогда еще при ДУМЦЕР. (Духовном Управлении Цетрально-Европейской части России). Таким образом он стал первенцем из Сафаджая, после советского застоя поступивший учиться быть муллой. Благодаря настойчивости Рината и поддержки его брата Рамиля начинается открытое религиозное воспитание в селе.

Преподавание основ Ислама, арабской графики, Корана дало формированию названия этим курсам как Красногорское Исламское медресе «Сафажай Ислам медресесе». С каждым годом росло число желающих учиться, если в 1996 году было 15 детей, то в 1999 их стало более 60. Рос и преподавательский состав, кроме Рината и Рамиля начали свою преподавательскую деятельность Рифат и Ахмет. Позже присоединился старший брат Рината, Ильдар, он тогда обучался в медресе «Махинур», Найля ханум, преподаватель мактаба при Московском Соборной мечети, уроженка так же Сафаджая. Некоторые воспитанники Сафаджаевского мактаба продолжали свое религиозное обучение в колледже в Москве или Нижегородской медресе «Махинур». Во время обучения в колледже Ринат занимается преподаванием в мактабе при Соборной мечети. В 1997 году проходит стажировку в новой мечети на Поклонной горе в Москве, потом в Твери, и в Костроме, не раз проводит праздничные молитвы. По окончании колледжа в 1998 году ДУМЦЕР назначает Рината имамом-хатибом Волгодской мечети.

После успешного завершения стажировки в Вологде его назначают имамом Строгинской мусульманской общины «Минарет» в Москве. В строгинской общине, благодаря помощи Джафара хаджи (директор мактаба при Соборной мечети),в 1999 году Ринат открывает воскресные курсы (мактаб) по основам Ислама, арабскому языку, истории татар, татарскому языку. Приглашает профессоров и других преподавателей.В 2000 году ДУМЕР направляет Рината в Финляндию, практически сразу же после приезда назначают его 2-м имамом Московской Мемориальной мечети. С 2000 по ныне является 2- ым имамом и заведующим по учебной части в мактабе при Мемориальной мечети, дает уроки Корана.

Является видным и авторитетным проповедником ислама и активным общественным деятелем, ведёт активную просветительскую деятельность. Автор и руководитель проектов, пользующихся большим спросом у мусульман: iMulla.ru — сервис по поиску муллы по всем городам России, «Исцеление в Коране», социальный сайт нижегородских татар «нижгаралар.рф», «Молодежное движение», генеральный партнер популярного в Нижегородской области регионального культурно-просветительского проекта «Праздник шакирдов», написал книгу «Религиозные праздники» на татарском языке. В настоящее время является руководителем первого русскоязычного мультимедийного образовательного портала по изучению ислама imedrese.ru, президентом Фонда содействия толерантности «Единство цивилизаций» и председателем Местной исламской религиозной организации «Исламский центр» в Москве. 2016 год — назначен имамом московской мечети «Ярдэм».

Награды

สมาชิกของรัสเซีย,ระหว่างประเทศทางวิทยาศาสตร์และคิดอะไรใช้ได้เหมือนกันมีพบปะ,รัฐบาลสังคมของโปรแกรมและกิจกรรม มีขอบคุณจดหมายจากหลากหลายทางสังคมกองค์กร