Больше людей
 • Дата рождения
  17 สิงหาคม 1977 (44 год)
 • Место рождения
  มอสโคว์
 • Образование
  อัล-Azhar
 • Компания
  มอสโคว์ร้าย
 • Должность
  Imam

Последнее изменение этой страницы: 04:39, 23 ноября 2015

Нашли ошибку?
Ildar Alyautdinov Rifat Vladimirovich
หัวหน้า Imam ของมอสโคว์ Cathedral mosque
Биография

Ildar-khazrat Alyautdinov ใน 2001 เขาเรียนจบจากที่สุดที่ซับซ้อนและความรู้-ซึ่งคุยกับอาจารย์"Philology และแนวทางดั้งเดิ"เกียรติเชียไคโรมหาวิทยาลัย-โรงเรียนว่า"อัล-Azhar"ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกฏหมาย-theological disciplines และอารบิก Philology น เลือกวิทยาศาสตร์ทา Ildar-Hazrat อยู่ในที่เดียวกันปีกลายเป็นหนุ่มโสด,เข้ามาใน magistracy และสองปีหลังจากจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ช่วงเวลาของศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ด้วยการผสมผสานกับทางศาสนาและการศึกษากิจกรรม การบรรยาของเขาและ sermons ถูกอ่านในมอสโคว์ก่อนทางอนุสรณ์ mosque บ Poklonnaya ฮิลล์ แก้ไขโดย Ildar-khazrat ออกหนังสือมากจาก"มุสลิมของสื่อสื่อ"ได้

หลังจากเรียนจบของเขาศึกษาในจบ Ildar-khazrat การนัดหมายของ Mufti Sheikh Ravil Gainutdin กลายเป็นหัวหน้า Imam ของมอสโคว์ Cathedral mosque น

Трудовая деятельность

Ильдар-хазрат также являлся ведущим преподавателем по дисциплине «Хутба-гомилетика» в Московском Исламском Университете, по другим программным дисциплинам во многих мактабах и медресе Москвы. Он возглавлял Экспертный отдел Духовного управления мусульман РФ.

В 2012 году Духовным управлением мусульман РФ был создан Мухтасибат города Москвы, объединивший местные религиозные организации с целью консолидации и координации совместной деятельности, систематизации образовательных программ и реализации общих задач на благо мусульман и общества в целом. Руководителем этого объединения был избран имам-хатыб Ильдар Аляутдинов. В 2013 году по решению Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина Мухтасибат города Москвы был переоформлен в Духовное управление города Москвы, председателем которого стал Ильдар-хазрат с официальным статусом — Муфтий города Москвы.

С 2011 года Ильдар-хазрат является членом президиума Духовного управления мусульман РФ. С 2013 году он становится заместителем Председателя Духовного управления мусульман и курирует социально-благотворительное направление.

Деятельность Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ), помимо прочих направлений, связана с предоставлением канонически верных комментариев и разъяснений основ и положений исламской религии в связи с регулярно поступающими заявлениями и вопросами от СМИ, официальных органов власти, местных религиозных организаций и отдельных лиц. Применение данных положений и регламентов стало особенно актуальным в последние годы из-за увеличения числа мусульман и по иным объективным обстоятельствам. Это и послужило причиной возобновления работы в 2012 году Совета Улемов ДУМ РФ, Председателем которого является Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, заместителем Председателя — Шамиль Аляутдинов, имам-хатыб Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе, а ответственным секретарем — Ильдар Аляутдинов.

Большую роль в просветительской деятельности, ознакомлении с особенностями культур и традиций мусульманских народов сыграло создание профессиональной студии. Будучи инициатором, вдохновителем и идеологом данного проекта, Ильдар-хазрат вместе с группой единомышленников разработал план работы студии, начав с открытия мусульманского интернет-радио «Miradio».

Работая на протяжении многих лет имамом мечети, ему часто приходилось оказывать всевозможную помощь прихожанам, малоимущим, больным и обездоленным. Недопустимость бессистемного распределения помощи тысячам нуждающихся привела к идее создания Фонда «Закят», где все операции оформляются официально, передача и использование средств контролируются. Таким образом, оказывается реализованным Божье предписание о необходимости справедливого распределения средств и оказания помощи неимущим. Генеральным директором Фонда «Закят» является Ильдар-хазрат Аляутдинов.

Активная работа имама способствовала привлечению молодежи, представителей среднего и старшего поколения москвичей-мусульман к эффективному взаимодействию, которые под руководством духовного наставника серьезно занялись всесторонним самосовершенствованием и заимствованием позитивного делового опыта. Постепенно все это переросло в «Деловой клуб», на мероприятиях которого происходит интересный обмен мнениями, царит добрая атмосфера и дух стремления к гармоничной и полноценной жизни.

Мнение
เรื่องสมัยใหม่มุสลิ

“90%ของคนอื่นที่อยู่รอบตัวพวกเราไม่ใช่ชาวมุสลิม และไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่แต่พวกเขาดูพวกเราเป็นมุสลิม เราไม่อยากเข้าใจนั่นสำหรับหลายคนเราเป็นตัวอย่าง พวกเราอยู่เพื่อตัวเองพวกเราอยู่สำหรับตัวตนของพวกเรา,เราอยู่สำหรับวันนี้และไม่คิดถึงชั่วนิรันดร์รอคอยอยู่ ใน mosque เราจะเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วดูสิว่าเราทำตัวอยู่บนถนน”