Больше людей
  • Компания
    Hajjnet
  • Должность
    ก่อตั้งและซีอีโอ

Последнее изменение этой страницы: 04:39, 23 ноября 2015

Нашли ошибку?
อลิ Dabaja
ก่อตั้งและซีอีโอของ Hajjnet
Биография

อลิ Dabaja คือผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Hajjnet เป็นเรื่องดูไบจากเริ่มโปรแกรมสนใจยายภาพ Hajj และ Umrah ประสบการณ์โดยดีกว่ากำลังเตรียมแล้วนำทางพิลกริม Dabaja ทำให้ต้อง Hajjnet เป็นความมั่งคั่งของประสบการณ์เป็นอิสระผู้ประกอบการยังยังได้ก่อตั้ง Mayflower สื่อ Holdings งนั้นดำเนินงานเฟอร์นิเจอร์ร้านขายผ่านทางบริษัทลูกออกHajjnet จะส่งมอบนเว็บและเคลื่อนที่ apps เพื่อช่วยชาวมุสลิแสดงของ pilgrimage บ hajj หรือ umrah น มันดีที่สุดที่เป็นที่รู้จักผลิตภัณฑ์เป็น Salam แอพนัก Umrah นำทางที่จะสนับสนุนเป็นล้านๆของพิลกริมในทุกขั้นตอนของพวกเขา Umrah pilgrimage และเต็มไปด้วสังคมออนไลน์รวมนะ Hajjnet ช Innovation4Impact รางวัลที่โกลบอล Islamic เศรษฐกิจการประชุม 2015 อยู่ที่ดูไบและเนื่องจากมันเรียกใน 2014 ที่ Salam โปรแกรมเกี่ยวมีอีกชื่ออยู่ท่ามกลางคนที่ 10 อันดับ apps ในแอปเปิ้ลเป็นโปรแกรมเกี่ยวร้านขายในการเดินทางหมวดหมู่ได้

Мнение
เรื่องชาวมุสลิ

“เป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือมุสลิโฟกัสไปที่เรื่องวิญญาณกแง่มุมของ Hajj น”