Помощник Президента РТ
Казань
Долбоордун жетекчиси IslamNews.ru
Москва
Негиздөөчүсү КАРАМА
Чикагодо