Больше людей
  • Место рождения
    1997-1999-ci ildə - imam məscidi "Көкірек ata" Тулкибасского rayonunun ЮКО
  • Образование
    1993-1997-ci, İslam institutu adından "imam əl-Buxari", Daşkənddə.1999-2001-ci двухгодичный İslam institutu ixtisasartırma ə RK zamanı ДУМК.2010-cu ildə bitirib факульет "Tarix" Алматинского dövlət universitetinin adından "Abay".2011-2013-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir alma-atı Dövlət universiteti adına "Abay" спциальности "Религиоведение".
  • Должность
    SƏLAHİYYƏTLİ NÜMAYƏNDƏSİ ДУМК Şəhəri ÜZRƏ ASTANA

Последнее изменение этой страницы: 04:39, 23 ноября 2015

Нашли ошибку?
Отпенов Наурызбай Таганулы
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДУМК ПО Г. АСТАНА
Награды

Fəxri vətəndaşı h. Аягоз