Последние новости
Шакирдам "Мухаммадии" təqdim Quran yeni nəşrdə
3 İyul 2017
Шакирдам "Мухаммадии" təqdim Quran yeni nəşrdə

Müftisi Tatarıstan Kamil həzrət Самигуллин təqdim etdi, bütün шакирдам qiyabi şöbənin mədrəsə "Мухаммадия" Quran yeni redaksiyada olan verilib ƏZAB DA 2016-cı ildə.Çıxışı zamanı Müftisi izah etdim və bəzi xüsusiyyətləri yeni nəşri. Xüsusən, o qeyd edib ki, bu Quran beynəlxalq standartlara uyğundur, məhz nəşr bölünür 30 жузов ki, onların hər biri ibarətdir 20 səhifə